Refektujuće trake – Vodič za obeležavanje kamiona

U ovom članku pročitajte i preuzmite vodič za obeležavanje kamiona reflektujućim trakama

 

Shodno uredbi i primeni zakona od 15.05.2016. teretna vozila moraju biti označene reflektujućim trakama i to:
– na zadnjoj strani, vozila šira od 2,1 m;
– na bočnim stranama, vozila duža od 6 m;
i to na vozila vrste O3 i O4 i vozila vrste N2, najveće dopuštene mase veće od 7,5 t, i vozila vrste N3 osim na šasiji teretnog vozila, nekompletnom vozilu i tegljaču.

Zabranjena je primena reflektivnh površina za označavanje kontura vozila na vozilima vrste M1 i O1.

ZAHTEVI UGRADNJE
Propisi vezani za ugradnju reflektivne površine za označavanje kontura vozila zahtevaju da na zadnjoj strani vozila bude ugrađena celovita konturna oznaka, odnosno konturna oznaka koja označava konture vozila u neprekidnoj liniji, i na bočnim stranama vozila delimična konturna oznaka koja označava horizontalnu dimenziju vozila kao neprekidnu liniju, a vertikalnu dimenziju obeležavajući gornje uglove. Međutim, ukoliko je zbog oblika, strukture, konstrukcije ili radnih zahteva vozila nemoguće ugraditi obvezne konturne oznake, umesto obavezne konturne oznake može se ugraditi linijska oznaka, koja je namijenjena za označavanje horizontalne dimenzije (dužina i širina) vozila kao neprekidne linije.

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona 1

Table za označavanje vozila su opcione, ali mogu doprinei reflektivnim površinama označavanja kontura vozila na zadnjoj strani vozila.

DODATNO
Upotreba delimične ili celovite konturne oznake umjesto obavezne linijske oznake je dozvoljena, kao i upotreba celovite konturne umesto obavezne delimične konturne oznaka.

Delimične ili celovite konturne oznake ne smeju se ugrađivati na prednjoj strani vozila.

Na prednjoj strani vozila vrste O2, O3 i O4 mogu biti ugrađene linijske oznake. Reflektivne površine za označavanje kontura vozila mogu se ugrađivati na zadnje strane i na bočne strane na svim drugim vrstama vozila, ako nije zabranjeno, uključujući i kabinu tegljača i kabinu šasije teretnog vozila.

Oznaka uočljivosti mora biti postavljena što je bliže moguće ivici vozila.

OZNAČAVANJE BOČNIH STRANA
Oznaka uočljivosti mora biti što je bliže moguće ivicama vozila i da doseže 600 mm od svakog kraja vozila, i pokrivati 70% ukupne dužine vozila, isključujući dužinu kabine kod kamiona i tegljača, dok linijske oznake mogu biti ugrađene i na kabini.
Linijske oznake i konturne oznake donjih elemenata moraju biti ugrađene što je moguće niže unutar raspona između 250 i 1500 mm od tla. Međutim, može se prihvatiti i maksimalna visina ugradnje donjeg elementa na rastojanju 2500 mm od tla, ukoliko oblik, struktura, konstrukcija ili radni uslovi sprečavaju usklađenost sa maksimalno vrednošću od 1500 mm. Gornji elementi konturne oznake moraju biti postavljeni na najvećoj mogućoj udaljenosti od tla, ali unutar 400 mm od gornje ivice vozila , pri čemu svaki ugao je opisan dvema linijama pod 90 ° najmanje dužine svake od 250 mm.

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona 2

 

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona 3

Ukupna horizontalna dužina elemenata oznake uočljivosti, ugrađenih na vozilo, mora iznositi najmanje 70% ukupne širine vozila, isključujući sva horizontalna preklapanja pojedinih elemenata.
Linijske oznake i konturne oznake donjih elemenata moraju biti ugrađene što je moguće niže unutar raspona između 250 i 1500 mm od tla . Međutim, može se prihvatit i maksimalna visina ugradnje donjeg elementa na rastojanju 2500 mm od tla , ukoliko oblik, struktura, konstrukcija ili tehnički uslovi sprečavaju usklađenost sa maksimalno vrednošću od 1500 mm.

Udaljenost između oznaka uočljivosti ugrađenih na zadnjoj strani vozila, i svakog obaveznog stop svetla mora biti veća od 200 mm. Gornji elementi konturne oznake moraju biti postavljeni na najvećoj mogućoj udaljenosti od tla, ali unutar 400 mm od gornje ivice vozila.

OSTALI ZAHTEVI

Oznake moraju biti ugrađene što je više moguće paralelno sa srednjom horizontalnom i vertikalnom ravni vozila, usklađeno sa oblikom, strukturom, konstrukcijom i radnim zahtevima vozila; ukoliko nije moguće, ona će pratiti što je bliže moguće konturu spoljašnjeg oblika vozila.

Oznaka uočljivosti smatra se neprekidnom ako je rastojanje između susednih elemenata najmanja moguća, i ne prelazi 50% dužine najkraćeg susednog elementa. Međutim, ukoliko je zbog oblika, strukture, konstrukcije ili tehničkih uslova nemoguće ispoštovati vrednost od 50%, rastojanje između susednih elemenata može biti veće od 50% dužine najkraćeg susednog elementa, ali ne preko 1000 mm.

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona 4

Širina trake reflektivne površine za označavanje kontura vozila može biti 50 mm, u toleranciji ( +10 -0 ).
Širina trake do 60 mm se prihvata.

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona 5

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona 6

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona 7

Refektujuće trake - Vodič za obeležavanje kamiona 8

U slučaju da Vam zatreba kompletan vodič možete ga preuzeti na sledećem linku OVDE

Sav materijal i fotografije su preuzeti sa sajta Agencije za bezbednost saobraćaja: http://www.abs.gov.rs/
Prijateljski pozdrav!

BM BOŽIĆ